Top

ﺃﻓﻖ – ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ

ﺃﻓﻖ – ﻣﻌﻬﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
Softwate Portfolio Ar

ﺃﻓﻖﻫﻮﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮّ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮﻫا ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.ﻓﻬﻮﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ

Contact With Us
Date