Top

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻼء تيم سويت

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻼء تيم سويت
Softwate Portfolio Ar

تيم سويت هو تطبيق SAAS مصمم لرجال الأعمال والشركات ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻴﻪ.ﻳﺤﺘﻮﻱﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮﺃﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺧﺎﺹ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ تيم سويت

Connect With Us
Date